Home

 

1996

Wien, Palais Liechtenstein - CHINA BOOKS - Installation

1995

Hangzhou, China, Zhejiang-Museum - SPACES (Katalog)

WIEN, PARLAMENT, SÄULENHALLE - SPACES

Graz, Meerscheinschloss - SPACES

Wien, Nationalbibliothek - WAS WAR IST - TORAH-ROLLEN - Installation

Wien, Architekturpavillon - TORAH-ROLLEN

Wien, Rathaus, Stdtsenatssitzungssaal, TORAH-ROLLEN