Home

 

1996

Wien, Palais Liechtenstein - CHINA BOOKS - Installation

1995

HANGZHOU, CHINA, ZHEJIANG-MUSEUM - SPACES (KATALOG)</font>

Wien, Parlament, Säulenhalle - SPACES

Graz, Meerscheinschloss - SPACES

Wien, Nationalbibliothek - WAS WAR IST - TORAH-ROLLEN - Installation

Wien, Architekturpavillon - TORAH-ROLLEN

Wien, Rathaus, Stdtsenatssitzungssaal, TORAH-ROLLEN